do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Produkt miesiąca

 

szuflada tandembox antaro L-500 wysoka


szuflada tandembox antaro
L-400 niska szara


zawias clip 100º
standard 71M2550


aventos HK-S blum najsilniejszy

124,98 zł

119,50 zł

3,40 zł

75,00 zł

 

 

Szybki kontakt

Sambation.pl

43-419 Zamarski

ul. Rudowska 5

tel. kom. +48 795 121 144

tel. stacjonarny +48 33 852 71 01

email: sambation@sambation.pl

Producenci

 

Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

§ 1

Reklamacje

1. Podstawa do przyjęcia reklamacji Klienta jest przedstawienie dowodu zakupu towaru, [paragon fiskalny ,faktura VAT].
2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do sklepu reklamowany towar, tylko po uprzednim uzgodnieniu z działem handlowym pod numerem telefonu 795 121 144 lub adresem e-mail sambation@sambation.pl wysyłanie reklamowanego towaru bez uzgodnienia ze Sprzedającym lub za potwierdzeniem odbioru nie będzie honorowane. Każdorazowo do reklamowanego produktu należy dołączyć druk /pobierz tutaj/ z opisem niezgodności oraz danymi niezbędnymi do jak najszybszego rozpatrzenia sprawy.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin ustosunkowania się do reklamacji ulega przedłużeniu o czas uzyskania takiej opinii.
4. Jeżeli realizacja reklamacji wiąże się z ewentualnym wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięciem niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.

§ 2

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z artykułem 535 kc złożone zamówienie droga elektroniczną [e-mail,SMS], telefoniczną, słowną, faksem po potwierdzeniu warunków realizacji zamówienia, jest umową. Przez umowę sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy i wydać mu towar zakupiony, a Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy żądaną cenę .
2.Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, nabywcy przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania wyraźnej przyczyny zwrotu. Termin dziesięciodniowy liczy się od dnia wydania przedmiotu, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi, od dnia jej zawarcia. Wyłączenie prawa od odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w odniesieniu do produktów :
-które były realizowane według specyfikacji podanej przez Klienta
-które maja charakter wyraźnie osobisty
-które nie podlegają zwrotowi ze względu na ich charakter
-które ulegają szybkiemu zepsuciu lub maja krótki termin przydatności
-których ceny zależą od wahań na rynku finansowym na które przedsiębiorca nie ma wpływu
-magazynów i gazet
-nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego gdy ich opakowanie zostało naruszone
Wyłączenie prawa do odstąpienia umowy jest możliwe tylko w przypadku usług:
-dotyczących zakwaterowania, transportu, gastronomii,bądź zajęć rekreacyjnych, które są wykorzystywane lub wykonywane w określonym dniu lub określonym czasie
-których świadczenie zostało rozpoczęte za wyraźną zgodą Konsumenta, przed upływem okresu odstąpienia od umowy
-dot. zakładów i loterii
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy przez Klienta w całości ponosi Klient odstępujący od umowy.
4. W ciągu 4 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan zwracanego towaru i poinformuje o przyjęciu lub odrzuceniu zwrotu.
5. W terminie 7 dni od przyjęciu zwrotu Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient w druku zobowiązany jest do wskazania rachunku bankowego, na który ma zostać przelana zwracana kwota.
6. W przypadku naruszenia przez klienta warunków określonych w punkcie 2 powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne ,towar nie podlega zwrotowi ,a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
7. Powyższe dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

up
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl