do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Produkt miesiąca

 

szuflada tandembox antaro L-500 wysoka


szuflada tandembox antaro
L-400 niska szara


zawias clip 100º
standard 71M2550


aventos HK-S blum najsilniejszy

124,98 zł

119,50 zł

3,40 zł

75,00 zł

 

 

Szybki kontakt

Sambation.pl

43-419 Zamarski

ul. Rudowska 5

tel. kom. +48 795 121 144

tel. stacjonarny +48 33 852 71 01

email: sambation@sambation.pl

Bestsellery
koszulka kołka rozporowego 8x60 mm
koszulka kołka rozporowego 8x60 mm
0,08 zł 0,07 zł
szt.
koszulka kołka rozporowego 10x80 mm
koszulka kołka rozporowego 10x80 mm
0,10 zł 0,08 zł
szt.
kątownik metalowy 30/30/17
kątownik metalowy 30/30/17
0,24 zł 0,20 zł
szt.
uchwyt metalowy US Z072 96/106
uchwyt metalowy US Z072 96/106
18,50 zł 15,04 zł
szt.
wywietrznik okrągły mały
wywietrznik okrągły mały
0,40 zł 0,33 zł
uchwyt metalowy US 2342 96/123
uchwyt metalowy US 2342 96/123
5,50 zł 4,47 zł
szt.
Producenci

 

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.Podstawa prawna regulaminu.USTAWA z dn. 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego [Dz. U. Nr. 141 ,poz. 1176 ,ze zm.]. Ustawa z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny [Dz. U. Nr 22 poz. 271 ze zm.]. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10 czerwca 2002 r. [Dz. U. 99 ,poz. 894]. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. [Dz. U. Nr 144 ,poz. 1204] 2. Właścicielem sklepu jest firma Sambation.pl z siedzibą w Zamarskach ,przy ulicy Rudowskiej 5 NIP 6342331306 tel. stacjonarny 33 852 71 01 komórkowy 795 141 121 adres e-mail: sambation@sambation.pl

3. jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem

4. Ceny podane w sklepie zawierają podatek są cenami brutto [zawierają Vat ]

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta. 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych

§ 2

Zamówienia


1. Zamówienia można składać w następujący sposób
a/poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu
b/e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej sklepu

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwość. Każdorazowo klient zostanie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka,jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób realizacji zamówienia oraz jego dostawy oraz ewentualne nietypowe uwarunkowania /tzw. towar produkowany ''na indywidualne zamówienie''/

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez e-mail zwrotny ze strony Sprzedającego, Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.

5. W przypadku braku towaru na magazynie Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostanie anulowane lub usunięta zostanie z niego pozycja brakująca, mająca wpływ na wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

§ 3

Płatności, dostawy

1. Klient może dokonać najwygodniejszej dla siebie formy płatności, zobacz zakładkę ''formy płatności ''
2. Koszt przesyłek podano szczegółowo w zakładce ''koszty dostawy''
3. Warunkiem wysłania towaru jest zaksięgowanie na naszym koncie wpłaty za zamówienie.

§ 4

Reklamacje

1. Podstawa do przyjęcia reklamacji Klienta jest przedstawienie dowodu zakupu towaru, [paragon fiskalny ,faktura VAT].
2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do sklepu reklamowany towar, tylko po uprzednim uzgodnieniu z działem handlowym pod numerem telefonu 795 121 144 lub adresem e-mail sambation@sambation.pl wysyłanie reklamowanego towaru bez uzgodnienia ze Sprzedającym lub za potwierdzeniem odbioru nie będzie honorowane. Każdorazowo do reklamowanego produktu należy dołączyć druk /pobierz tutaj/ z opisem niezgodności oraz danymi niezbędnymi do jak najszybszego rozpatrzenia sprawy.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin ustosunkowania się do reklamacji ulega przedłużeniu o czas uzyskania takiej opinii.
4. Jeżeli realizacja reklamacji wiąże się z ewentualnym wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięciem niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z artykułem 535 kc złożone zamówienie droga elektroniczną [e-mail,SMS], telefoniczną, słowną, faksem po potwierdzeniu warunków realizacji zamówienia, jest umową. Przez umowę sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy i wydać mu towar zakupiony, a Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy żądaną cenę .
2.Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, nabywcy przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania wyraźnej przyczyny zwrotu. Termin dziesięciodniowy liczy się od dnia wydania przedmiotu, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi, od dnia jej zawarcia. Wyłączenie prawa od odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w odniesieniu do produktów :
-które były realizowane według specyfikacji podanej przez Klienta
-które maja charakter wyraźnie osobisty
-które nie podlegają zwrotowi ze względu na ich charakter
-które ulegają szybkiemu zepsuciu lub maja krótki termin przydatności
-których ceny zależą od wahań na rynku finansowym na które przedsiębiorca nie ma wpływu
-magazynów i gazet
-nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego gdy ich opakowanie zostało naruszone
Wyłączenie prawa do odstąpienia umowy jest możliwe tylko w przypadku usług:
-dotyczących zakwaterowania, transportu, gastronomii,bądź zajęć rekreacyjnych, które są wykorzystywane lub wykonywane w określonym dniu lub określonym czasie
-których świadczenie zostało rozpoczęte za wyraźną zgodą Konsumenta, przed upływem okresu odstąpienia od umowy
-dot. zakładów i loterii
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy przez Klienta w całości ponosi Klient odstępujący od umowy.
4. W ciągu 4 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan zwracanego towaru i poinformuje o przyjęciu lub odrzuceniu zwrotu.
5. W terminie 7 dni od przyjęciu zwrotu Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient w druku zobowiązany jest do wskazania rachunku bankowego, na który ma zostać przelana zwracana kwota.
6. W przypadku naruszenia przez klienta warunków określonych w punkcie 2 powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne ,towar nie podlega zwrotowi ,a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
7. Powyższe dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

§ 6

Spory


1. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą ,Sprzedawcą a Klientem ,który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. [Dz. U. Nr 43 ,poz 296 ze zm.]

§ 7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia
2. Klient może odrębnie wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo -promocyjnych
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§ 8

Zmiany w regulaminie

Sklep Sambation.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu .Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez sklep Sambation.pl, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.sambation.pl . Zamówienie złożone przed data wejścia w życie zmian niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

up
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl